e-Fatura’ya Geçmekle Yükümlü Firmalar

e-Fatura Firmaları kimler olacak? Her yıl çıkan e-Fatura Tebliği’nden sonra en çok sorulan sorulardan biri budur. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir:

  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali,  teslimi  vb.  faaliyetleri  nedeniyle  Enerji  Pi yasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler.  Bayilik  lisansı  olanlar,  münhasıran  bu  lisansa  sahip  olmaları  nedeniyle  bu  bent  kapsamında  değerlendirilmeyecektir.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

e-Fatura Geçişi

e-Fatura ürününü daha detaylı incelemek için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.fitsolutions.com.tr/tr/e-fatura

Turkcell & FIT Solutions işbirliğiyle e-Fatura, e-Arşiv & e-Defter kampanya paketini buradan inceleyebilirsiniz: https://fitsolutions.com.tr/turkcell/

e-Fatura’ya Geçmenin Maliyeti Nedir?

Bu durum istenilen çözümün mimari özelliklerine, kullanılan muhasebe sistemi yada ERP’nin karmaşıklığına göre farklılık gösterse de,Özel Entegratörlük tercihi ile fatura başı maliyetlerin kuruşlara indiğini söyleyebiliriz.

Siz de firmanızı e-Fatura’ya geçirmek istiyor fakat nasıl geçeceğinizi bulamıyorsanız, FIT Mağaza’ya gidip paketlerimizi inceleyebilir, aylık fatura adetinize göre paket seçimi yapabilirsiniz.

FIT Mağaza: https://fitsolutions.com.tr/turkcell/

e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

http://www.efatura.gov.tr adresinden “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurup yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra doğrudan GİB’e başvurmaları ve e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinmeleri gerekmektedir.

“Mali Mühür” için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir. GİB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK – KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler G.İ.B.’ndan izin almış Özel Entegratör’lerden birine başvuru yaparak e-Fatura uygulamasına dahil olabilirler.

Bunun yanında FIT Solutions & Turkcell işbirliğiyle devam eden e-Fatura kampanyasına başvurmak için tıklayın