KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mikro”), 
 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Paraşüt Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (“Paraşüt”) ve 
 • Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No: 4C/102 Çankaya / Ankara adresinde mukim Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Zirve”) olarak

(birlikte “Şirket” veya “Mikrogrup” olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz. 

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz; 
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz.
 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz: 

 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
 • E-fatura hizmetinin verilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • Telefon, SMS
 • İnternet sitemiz.
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde grup şirketlerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Mikro, Paraşüt veya Zirve internet sitelerindeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.